Suoraan sisältöön

Palvelumuodot

Joustava ja asiantunteva kumppani – ilman juoksevia palkkakuluja

Tarve yksittäisille mainostoteutuksille ei koskaan katoa, mutta moni kaipaa apua kokonaisvaltaiseen suunnitteluun – suunnannäyttäjän, sparraajan ja rinnalla kulkijan. Ehkä tarvitset apua asiakkaiden löytämiseen tai markkinointikanavien valitsemiseen, meiltä löydät avun.

Kixitin palvelutasot voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään:
1. Päällikköpalveluun
2. Kumppanipalveluun
3. Tekijäpalveluun
​4. Asiantuntijapalveluun

Kaikki palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan mukaan. Asiakkaan palvelutarve ja omat voimavarat ratkaisevat sen, millainen palvelukokonaisuus milloinkin on tarpeen. Siksi myös palvelujen määrä vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan.


Päällikköpalvelu

Kun omassa talossa osaamisessa ja/tai resursseissa on puutteita eikä omaa osaajaa ole järkevää palkata.

Päällikköpalvelu sopii yrityksille ja toimijoille, jotka haluavat luotettavan kumppanin mainonnan ja viestinnän suunnitteluun, materiaalituotantoon sekä toimintojen jokapäiväiseen johtamiseen. Päällikköpalvelussa sovitaan käytettävissä oleva, yleensä vuosikohtainen budjetti sekä tavoitteet, joiden pohjalta tiimimme työstää markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat.

Päällikköpalvelussa myös sisäinen markkinointi suunnitellaan omana kokonaisuutena, jolloin oman henkilöstön sitouttaminen ja tietomäärän lisääminen yrityksen tulevista toimenpiteistä auttaa mm. myynnin lisäämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa. Päällikköpalvelu hinnoitellaan yleensä kiinteänä kk-maksuna, joka sisältää ennalta sovitut toimenpiteet ja sovitun kuukausittaisen tai vuosittaisen työtuntimäärän.


Kumppanipalvelu

Kun käytettävissä ei ole riittävästi omia resursseja tai oman osaamisen tueksi kaivataan lisäosaamista.

Kumppanipalvelu on kokonaisvaltaista markkinointiviestinnän suunnittelua, joka voi sisältää esimerkiksi markkinointiviestinnän vuosisuunnittelun. Kumppanipalvelu sisältää aina alkukartoituksen asiakkaan kanssa ja hyvin usein useampia tapaamisia sekä mahdollisesti myös muita vuorovaikutus- tai koulutustilanteita esimerkiksi yrityksen markkinointi- tai myyntiosastolle. Hyvin usein se sisältää myös käytännön kampanjatoteutuksia sekä luovaa suunnittelua.

Kumppanipalvelu hinnoitellaan esimerkiksi ennalta annetun tarjouksen mukaisesti ja/tai tuntiveloituksella. 


Tekijäpalvelu

Kun omassa talossa on riittävästi osaamista ja riittävästi resursseja.

Tekijäpalvelumme tarjoaa luotettavan kumppanin yksittäisten luovien toteutusten suunnittelijaksi sekä käytännön toteuttajaksi. Tekijäpalvelun töitä voivat olla esimerkiksi yrityksen uuden ilmeen tai logon suunnittelu, yritysesite, jokin yksittäinen julkaisu kuten henkilöstölehti, ulkomainos, kampanjan toteutus  tai vaikkapa lehti-ilmoitus.

Yrityksellä on usein hyvin tehty markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä markkinointikello, jonka mukaisesti toimenpidekohtaiset suunnitelmat toteutetaan (yleensä asiakkaan antaman, yksilöllisen toimeksiannon pohjalta). Kixit-tekijäpalvelu hinnoitellaan esimerkiksi ennalta annetun tarjouksen mukaisesti ja/tai tuntiveloituksella. 


Asiantuntijapalvelu

Kun oman talon osaamisen tueksi ja sparraajaksi kaivataan ulkopuolista kumppania.

Brändin rakentaminen, graafisen ilmeen suunnittelu,  visualisointi, palvelumuotoilu, hakukoneoptimointi tai esimerkiksi johdon sparraus ovat kokonaisuuksia, joissa Kixitin tiimin osaaminen on vahvasti hyötykäytössä. Asiantuntijapalvelu voi olla kertaluontoinen kokonaisuus tai pitkäkestoinen toimintaa tukeva ja kehittävä prosessi.

Asiantuntijapalvelut sovitaan yleensä kiinteällä hinnalla tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi kuukausipalveluna tietyllä työtuntimäärällä.


Kiinnostuitko?