Ajankohtaista

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization)

Hakukoneoptimoinnilla edistetään maksutonta hakukonenäkyvyyttä ja lisätään näin verkkosivustolle tulevia kävijöitä – eli tuodaan lisää oikeita asiakkaita. Asiakkaan etsiessäsi palveluitasi kannattaa olla löydettävissä!

Hakukoneet ovat tiedonhankinnassa tänä päivänä tärkein kanava. Tietoa haetaan verkosta paljon ennen ostopäätöksiä. Hakukoneoptimointi auttaa sivustoasi ja siten tuotteitasi nousemaan hakukoneiden hakutuloksissa ja näin parantamaan käyttäjäkokemusta sekä edistämään myyntiä. Hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen tehtävä, vaan näkyvyyttä kannattaa parantaa jatkuvasti. Sivuston tulee olla sekä teknisesti että sisällöllisesti optimoitu, selkeä, kiinnostava ja vastata käyttäjän esittämiin kysymyksiin.

Mitä hakukoneoptimoinnilla saavutetaan?

• Parannetaan sijoitusta hakutuloksissa
• Tuotetaan lisää maksutonta liikennettä
• Parannetaan brändinäkyvyyttä verkossa

Hakusanatutkimus

Sisällön suunnittelussa lähdetään liikkeelle strategian ja avainsanojen suunnittelulla. Hakusanatutkimuksella selvitetään hakutermit, joilla tehdään sivustoon liittyviä hakuja. Jotta sivustosi löydettäisiin, on tiedettävä millä sanoilla ja lauseilla käyttäjät etsivät tuotteitasi/palveluitasi ja käytettävä näitä sivustolla.

Sisällöntuotanto

Sisällölliset perusasiat kannattaa pitää kunnossa. Koko sivuston sisällössä hyödynnetään hakusanatutkimuksella selvitettyjä hakusanoja. Sisällön on myös oltava käyttäjää aidosti kiinnostavaa ja palvelevaa. Lue lisää sisällöntuotannostamme.

Tekniikka

Sivuston sisällön lisäksi hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekniset seikat, esimerkiksi sivuston tulee toimia nopeasti ja sivuston arkkitehtuurin on oltava selkeä ja helppokäyttöinen. Vanhojen sivujen uudelleenohjaukset tulee tehdä oikein ettei vanhoja sivuja tai virhesivuja tule näkyviin. Sivuston otsikointien ja title- ja metatietojen tulee olla oikein totetutettu, jotta sivusto löytyy hakutuloksista toivotuilla hakutermeillä.

Sivuston maine

Google arvottaa sivustoja myös ulkoisten linkitysten perusteella. Linkittävän sivuston maine ja teema vaikuttavat linkityksen arvoon. Mitä luotettavimmilta sivustoilta saat linkkejä, sitä enemmän se vaikuttaa sivustosi hakutuloksiin positiivisesti. Myös teemaltaan samanlaisilta sivuilta linkittäminen on arvokkaampaa.

Google My Business

Yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa parantaa myös Google My Business, jolla saadaan hallittua yrityksen tietoja Googlen palveluissa. Lue lisää Google My Business -yritysprofiilista

Jaa