Mainostoimisto Kixit

Menestystarinallesi luotettava kumppani

Kixit Oy on vuonna 2005 perustettu mainonnan, viestinnän ja digimarkkinoinnin osaaja. Monipuolisiin palveluihimme luottavat niin valtakunnalliset kuin paikalliset toimijat. Yhteistä kaikille asiakkaillemme on, että he haluavat erottua massasta sekä saada tuotteensa ja palvelunsa esille brändin mukaisesti.

Toimipaikkamme sijaitsee Mikkelissä, mutta asiakkaita löytyy koko Suomesta. Teemme markkinointiviestintää suurella sydämellä ja autamme asiakkaitamme saamaan viestinsä esille – parhaalla mahdollisella tavalla, parhaissa mahdollisissa kanavissa. Kättemme jälkeä näkyy paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Täytämme kirkkaasti kaikki tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteiset velvoitteensa. Kixit Oy:n ajantasaiset tiedot on tarkistettavissa reaaliaikaisesti Vastuu Groupin ylläpitämästä Luotettava Kumppani -palvelusta.

Meillä on korkein mahdollinen luottoluokitus

Yrityksemme on kuulunut korkeimpaan mahdolliseen luottoluokkaan kaikkina toimintavuosinamme. Näin luotettava toiminta on niin harvinaista, että luottoluokituksia myöntävällä laitoksella korkeimman luokituksen saa jo viiden vuoden yhtäjaksoisella AAA-luottoluokituksella, joka oikeuttaa korkeimpaan Platinium-sertifikaattiin. Meillä AAA-luottoluokitus on ollut pian jo 20 vuotta.

Olemme Suomen ensimmäinen vastuullinen mainostoimisto

Kixit Oy teki ensimmäisenä suomalaisena mainostoimistona kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Suomen kestävän kehityksen toimikunnalle tehdyssä toimenpidesitoumuksessa Kixit Oy on sitoutunut tekemään ympäristöystävällisiä markkinoinnin ja viestinnän toteutuksia.

Teimme sitoumuksen, koska haluamme olla omalta tekemässä käytännön tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotamme asiakkaillemme aina vähintään yhtä ympäristöystävällistä vaihtoehtoa. Otamme ympäristöasiat huomioon esimerkiksi materiaalivalinnoissa, toteutustavassa tai mediavälinevalinnassa. Lopullinen päätös valinnasta jää edelleen asiakkaalle, mutta asiantuntijana pystymme suosittelemaan ekologisesti kestäviä valintoja.

Sitoumuksella osoitamme sen, että olemme myös mukana tukemassa koko maakunnan yhteistä lupausta ja tavoitetta tehdä Saimaan seudusta maailman mallialue vastuullisuudessa.

Vastuullisuus on meille tärkeä arvo

Kixit Oy on ollut edelläkävijä kaikissa toimintamalleissa ja yksi yritystoimintamme kantavista periaatteista on vastuullisuus kaikessa tekemisessämme. Tästä esimerkkejä ovat erilaiset sitoumukset vastuullisesta yritystoiminnasta, pienin mahdollinen riskiluokitus sekä paras luottoluokitus kaikkina toimintavuosinamme. Näihin luotettavuuden tasoihin on meidän lisäksi pystynyt vain pieni joukko suomalaisista yrityksistä. Siksi myös ympäristövastuullisuus on luonteva jatkumo toiminnallemme.

Monipuoliset ja laadukkaat sähköiset palvelumme tukevat kestävää kehitystä

Myös monipuolinen ja tehokas ohjelmallisen ostamisen palvelumme XBuy sekä muut Kixit Oy:n digimarkkinoinnin palvelut tarjoavat ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja globaaleja työkaluja kaikkien yritysten käyttöön.

Lajittelu, kierrätys, hankinnat sekä esimerkiksi virtuaalikokoukset ovat olleet arkipäiväämme jo pitkään. Näitä sekä muita vastuullisia toimintamalleja kehitämme ja noudatamassa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa toimenpidesitoumuksista löytyy osoitteesta sitoumus2050.fi