Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Mainostoimisto Kixit Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat listattuna alla.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisterinpitäjä

Kixit Oy
Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
toimisto@kixit.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Tiihonen
Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
kai@kixit.fi
0400 719 931

Henkilörekisterit

Asiakasrekisteri
Uutiskirje
Rekry