Suoraan sisältöön

Kixit Oy tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Kixit Oy

Osoite Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli

Sähköposti toimisto@kixit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vesa Kärkkäinen

Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli

040 583 7993 • vesa@kixit.fi

3. Rekisterin nimi

Kixit Oy:n asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kixit Oy:n työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

Työntekijät

Kaikki työsuhteen hoitamiseen ja viranomaisten ilmoituksiin vaadittavat tiedot
eli mm. nimi, sotu, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen
ja mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

Työntekijöiden itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilökunnan tietoja välitetään liiketoiminnan kannalta oleellisille tahoille
mm. palkka- ja verotietojärjestelmiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt toimisto@kixit.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 

Tietojen oikaisupyynnöt toimisto@kixit.fi

Palveluihimme kuuluvat