Tietosuojaseloste

Kixit Oy tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Kixit Oy
Osoite Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
Sähköposti toimisto@kixit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Tiihonen
Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
0400 719 931 • kai@kixit.fi

3. Rekisterin nimi

Kixit Oy:n asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kixit Oy:n työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen ja mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@kixit.fi tai postitse Kixit Oy, Kasarminkatu 10, 00580 Mikkeli. Viestiin viite "Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö".

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.