Kixit Oy uutiskirjerekisteri

Rekisterinpitäjä

Kixit Oy
Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
toimisto@kixit.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Tiihonen
Kasarminkatu 10, 50100 Mikkeli
0400 719 931
kai@kixit.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kixit Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

Käsittelyperuste

Oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa palveluvalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita.

Tulkitsemme tässä rekisterissä määriteltyjen tarkoitusten olevan liiketoiminnan kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun edun mukaisia. Yrityksemme huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittely on oikeasuhtaista rekisteröidyn etuihin nähden ja vastaa hänen kohtuullisia odotuksiaan.

Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite- ja laskutustiedot.

Tietolähteet

Sähköposti, verkkolomakkeet.

Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot
Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden (mm. työseurantajärjestelmät, verotietojärjestelmät yms.) palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@kixit.fi tai postitse Kixit Oy, Kasarminkatu 10, 00580 Mikkeli.