Ajankohtaista

Kampanja-, markkinointi- ja viestintäsuunnittelu

"Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty" on toteamus, joka pitää enemmän kuin hyvin paikkaansa markkinoinnissa ja viestinnässä. Tämä on kuitenkin myös yksi yritysten yleisimmistä puutteista, joihin lähes päivittäin törmäämme työssämme. Ei olla varauduttu etukäteen siihen, että joulu tulee tänäkin vuonna tai että yritys täyttääkin pyöreitä vuosia.

Hyvä etukäteissuunnittelu ehkäisee kiirettä ja varmistaa sen, että kaikki ovat tietoisia hyvissä ajoin siitä, mitä milloinkin on tapahtumassa. Selvät suunnitelmat antavat sopivasti aikaa myös materiaalien tuotannolle ja tarkistuksille. Näin deadlinet eivät pauku myöskään mainostoimiston puolella.

Vuosisuunnittelulla maalataan iso kuva tulevista toimenpiteistä

Kalenterivuosi on yleensä helposti hahmotettavissa oleva aikajana markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon erilaiset juhlapyhien tai vuodenajan tuomat viestintä- ja kampanjatarpeet. Aikajanalle voidaan sijoittaa yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvät kysyntähuiput sekä miettiä niihin sopivat kampanjaratkaisut. Myös esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelujen ennakkomarkkinointi voidaan aloittaa suunnitelmallisesti ja monikanavaisesti hyvissä ajoin ennen h-hetkeä. Näin saadaan luotua ennakkokysyntää ja odotusta jo ennen kuin itse tuote on edes markkinoilla.

Vuosikello konkretisoi toimenpiteet selkeään muotoon

Hyvin tehty vuosikello on työkalu, joka ohjaa sekä yrityksen että mainostoimiston tekemistä. Vuosikello kertoo hyvissä ajoin tulevat toimenpiteet, jolloin jokaisella on etukäteen mahdollisuus omalta osaltaan laittaa tarvittavat toiminnot kohdilleen - myynti osaa kertoa kampanjatuotteesta, tuotannolla on mahdollisuus varautua kasvavaan kysyntään ja logistiikka voi ennakkoon valmistautua kuljetuksiin.

Vuosikello poikkeaa vuosisuunnitelmasta siinä, että vuosikello elää ja sen sisältö muuttuu ympäröivän maailman ja ajankohtaisten tilanteiden mukaisesti. Vuosikello pyritään pitämään "lukkoon lyötynä" mielellään seuraaville 1-2 kuukausille, mutta muutoksia voi tulla jopa seuraavan päivän suunnitelmiin. Vuosikello on siis konkreettinen tekemisen työkalu, jossa jokainen yksittäinen työ ja toteutus pitäisi olla etukäteen merkittynä. 

Vuosikellon työkaluina käytämme joko erilaisia kalenterityökaluja tai vuosisuunnitteluun kehitettyjä tietokantaratkaisuja, joiden avulla saamme räätälöityä käyttöömme asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevat työkalut.

Kampanjasuunnitelmat keskittyvät vuosisuunnitelmassa ja vuosikalenterissa oleviin yksittäisiin kokonaisuuksiin

Kampanjasuunnitelmia tarvitaan yhtä monta kuin vuosisuunnitelmaan on merkitty kampanjoita. Jokainen kampanja täytyy suunnitella huolella etukäteen ja jokaiselle kampanjalle tulee asettaa mitattavat tavoitteet. Vain näiden avulla pystytään seuraamaan kampanjoiden toimivuutta. Aiempia suunnitelmia kannattaa hyödyntää uusien suunnitelmien tekemisessä, mutta samalla pitää muistaa, että pelkästään vanhaa kopioimalla ei saavuteta parasta mahdollista hyötyä. Jokainen kampanja onkin hyvä käydä omana kokonaisuutenaan läpi.

Kampanjasuunnitelma voi koskea digikampanjaa, printtikampanjaa tai tv-kampanjaa – tai se voi olla hybridi, jossa käytetään monia erilaisia kanavia ja kampanjaviestejä. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että jokainen kampanja tarvitsee selkeät kohderyhmät ja kohderyhmille suunnitellut viestit ja hyvän luovan toteutuksen eli loistavan idean.

Kampanjatoteutusten jälkeen on tärkeää tehdä vertailukelpoiset kampanjaraportit, joiden avulla erilaisten toteutusten tehokkuutta voidaan myös numeroiden valossa jälkikäteen vertailla. Kampanjaraportoinnissa käytämme tietokantaratkaisua, jonka avulla myös asiakas saa selkeän kuvan jälkikäteen siitä, kuinka kampanjat onnistuivat.

Jaa