Ajankohtaista

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivi asettaa vaatimuksia suunnitteluun, materiaalituotantoon ja sisältötuotantoon. Direktiivin vaatimukset on helppo saavuttaa, kun alusta alkaen lähdetään tuottamaan materiaalia tavoitteiden mukaiseen muotoon.

Usein kuvitellaan, että saavutettavuusdirektiivi on "vain" teknisiä toimintoja, jotka tulee ottaa huomioon esimerkiksi verkkosivuja tuotettaessa. Käytännössä tekniset vaatimukset ovat kuitenkin ne, jotka useimmiten on helpoimmat tehdä. Esimerkiksi käyttämissämme julkaisujärjestelmissä kaikki saavutettavuuden vaatimukset ovat jo oletusarvoisesti ajan tasalla eli niiden käyttö tukee saavutettavuuden tavoitteita.

Saavutettavuus asettaa haasteita visuaalisuudelle sekä sisältötuotannolle

Sisältöjen luettavuus ja ymmärrettävyys, värikontrastit ja värien käytön loogisuus sekä alt-tekstien ja H1-otsikointien oikeellisuus ovat asioita, joissa me asiantuntevana kumppanina neuvomme ja autamme asiakkaitamme. Tarvittaessa me hoidamme avaimet käteen -periaattella kaiken tarvittavan työn teknisestä toteutuksesta saavutettavuusdirektiivin mukaisten pdf-tiedostojen tuotantoon saakka.

Jaa