Ajankohtaista

Suomen ensimmäinen vastuullinen mainostoimisto

Kixit Oy on ensimmäisenä suomalaisena mainostoimistona tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnalle tehdyssä toimenpidesitoumuksessa Kixit Oy on sitoutunut tekemään ympäristöystävällisiä markkinoinnin ja viestinnän toteutuksia.

Teimme sitoumuksen, koska haluamme olla omalta tekemässä käytännön tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotamme asiakkaillemme aina vähintään yhtä ympäristöystävällistä vaihtoehtoa. Otamme ympäristöasiat huomioon esimerkiksi materiaalivalinnoissa, toteutustavassa tai mediavälinevalinnassa. Lopullinen päätös valinnasta jää edelleen asiakkaalle, mutta asiantuntijana pystymme suosittelemaan ekologisesti kestäviä valintoja.

Sitoumuksella osoitamme sen, että olemme myös mukana tukemassa koko maakunnan yhteistä lupausta ja tavoitetta tehdä Saimaan seudusta maailman mallialue vastuullisuudessa. 

Vastuullisuus on meille tärkeä arvo 

Kixit Oy on ollut edelläkävijä kaikissa toimintamalleissa ja yksi yritystoimintamme kantavista periaatteista on vastuullisuus kaikessa tekemisessämme. Tästä esimerkkejä ovat erilaiset sitoumukset vastuullisesta yritystoiminnasta, pienin mahdollinen riskiluokitus sekä paras luottoluokitus kaikkina toimintavuosinamme. Näihin luotettavuuden tasoihin on meidän lisäksi pystynyt vain pieni joukko suomalaisista yrityksistä. Siksi myös ympäristövastuullisuus on luonteva jatkumo toiminnallemme.

XBuy-palvelumme tukee kestävää kehitystä

Myös monipuolinen ja tehokas ohjelmallisen ostamisen palvelumme XBuy sekä muut Kixit Oy:n digimarkkinoinnin palvelut tarjoavat ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja globaaleja työkaluja kaikkien yritysten käyttöön.

Lajittelu, kierrätys, hankinnat sekä esimerkiksi virtuaalikokoukset ovat olleet arkipäiväämme jo pitkään. Näitä sekä muita vastuullisia toimintamalleja kehitämme ja noudatamassa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa toimenpidesitoumuksista löytyy osoitteesta sitoumus2050.fi

Jaa