Arjesta poimittua

Teimme vastuullisen lupauksen

Teimme vastuullisen lupauksen

Sitoudumme tekemään markkinoinnin ja viestinnän toteutuksia, joissa ehdotamme asiakkaillemme aina vähintään yhtä vaihtoehtoa, jossa on otettu ympäristöasiat huomioon esim. toteutustavassa, materiaalivalinnoissa ja/tai mediavälinevalinnassa. Lopullinen päätös valinnasta jää edelleen asiakkaalle, mutta asiantuntijana pystymme suosittelemaan ekologisesti kestäviä valintoja.

Lupaus tuo uuden toimintatavan, josta on iloa kaikille

Uusi toimintamallimme pyrkii nostamaan suunnitelmissa ja toteutuksissa esille myös ympäristöystävällisen näkökulman ja/tai vaihtoehdon. Tämä voi olla esim. mediavalinta, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä (digi vs. printti); materiaalisuositus (ympäristömerkitty materiaali); painopaikka (ympäristömerkillä sertifioitu, sijannin merkitys rahtiin); toteutusmalli (video vs. tapahtuma) jne.

Julkishallinnon toimijoiden kilpailutuksessa periaatetta ei voida aina ottaa huomioon, koska kilpailutusten lähtökohtana on lähes aina vain edullisin hinta tai laatukriteerit. Ympäristöystävällisyys ei tällöin ole vaihtoehto, jolle annetaan päätöksissä arvoa - vaikka kauniit puheet näin antavatkin ymmärtää. Uusi toimintamallimme pyrkii tästä huolimatta nostamaan myös ympäristöarvot mukaan valintaan - tai ainakin herättämään keskustelua ja sitä kautta tekemään muutosta myös julkisten hankintojen kilpailutukseen.

Miksi teimme sitoumuksen?

Sitoumus on tehty tukemaan toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä tukemaan maakunnallista lupausta, jossa Saimaan seudusta pyritään tekemään vastuullisuuden mallialue.

Kixit Oy on ollut edelläkävijä aiemminkin ja yksi yritystoimintamme kantavista periaatteista on vastuullisuus kaikessa tekemisessämme. Tästä esimerkkejä ovat erilaiset sitoumukset vastuullisesta yritystoiminnasta, pienin mahdollinen riskiluokitus sekä paras luottoluokitus kaikkina toimintavuosinamme. Näihin luotettavuuden tasoihin suomalaisista yrityksistä vain pieni joukko on meidän lisäksemme kyennyt. Siksi myös ympäristövastuullisuus on luonteva jatkumo toiminnallemme.

Myös uudet digimarkkinoinnin palvelut ja XBuy – ohjelmallisen ostamisen palvelumme – tuovat kauttamme ympäristöystävälliset, kustannustehokkaat ja globaalit työkalut kaikkien yritysten käyttöön. Lajittelu, kierrätys ja hankinnat sekä mm. virtuaalikokoukset ovat olleet arkipäiväämme jo pitkään ja näitä sekä muita vastuullisia toimintamalleja tulemme myös jatkossa noudattamaan sekä kehittämään.

Tutustu toimenpidesitoumuksiin Sitoumus2050-sivustolla.

Kutsumme kaikki muutkin mainonnan-, viestinnän- ja digimarkkinoinnin vastuulliset toimijat mukaan tekemään oman sitoumuksensa. Myös yksityiset ihmiset voivat antaa lupauksia esimerkiksi oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Tutustu Sitoumus2050-sivustoon

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti