Hanke

Kixit Oy:llä on meneillään EU:n osarahoittama hanke 1.9.2022-31.12.2023 välisenä aikana, jossa kartoitetaan digitaalista palvelukonseptia ja alustamallia.

Strategianamme on kehittyä ja kasvaa vastaamaan yritysten tarpeisiin. Olemme toimineet mm. alueen matkailuyritysten, alueen matkailuorganisaatioiden ja alueen kuntien kumppanina markkinoinnissa ja verkkopalveluiden kehittämisessä. Tavoitteenamme on tarjota kokonaisvaltaista markkinointipalvelua sekä myynnin edistämisen palveluja yrityksille. Koska yrityksemme ei ole kilpailija kenellekään verkkokauppaa pyörittävälle yritykselle, on uudenlaisen alustamallin kautta mahdollisuus palvella lähes kaikkien toimialojen yrityksiä.

Uudenlaisen alustan ja palvelukonseptin yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuoda yhteen erilaisia yrityksiä sekä esitellä alueen monipuoliset palvelut ja tuotteet kokonaisuutena ja luoda kokonaisuuksista uusia myyntituotteita "private label" -tyyliin. Tässä prosessissa tarvitaan myös yritysten keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on rakentaa myös alueellista Saimaa-brändiä, joka osaltaan lisää yritysten ja alueen eri toimijoiden yhteistyötä sekä tukee sekä yrittäjien että Kixitin liikevaihdon kasvua.