Essote

Ikäohjelman visualisointia

Essoten ikäohjelman pääväreinä toimii musta ja keltainen – Savon värit.

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma vuoteen 2030 on hieno suunnitelma, jonka ideointiin ja tekemiseen on osallistunut iso joukko eteläsavolaisia ihmisiä. Jotta ikäohjelma olisi myös meille tavallisille kansalaisille helposti ymmärrettävä ja riittävästi kiteytetty, olemme olleet mukana hiomassa suurta tieto- ja sisältömassaa mahdollisimman kompaktiin muotoon. Tuloksena syntyi muunmuassa animaatio sekä ikäohjelman esitysmateriaali. 

Ja jos asiakasta on uskominen, olemme onnistuneet hommassa loistavasti - ja miksikäs emme uskoisi!

Sloganina kokonaisuudella toimii "ikäystävällinen Etelä-Savo".

Visualisoinneissa pyrittiin tiivistämään tietoa myös kuvalliseen muotoon kokonaisuuden keventämiseksi.