Laiturilla-hanke

Tuloksellista markkinointikampanjointia Etelä-Savon vapaa-ajanasumisesta

Laiturilla-hanke luotti Kixitin valtakunnallisessa markkinoinnissaan.

Laiturilla-hanke (virallisesti Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke) on yksi Miksei Mikkelin hankkeista, jossa tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon maakunnan elinvoimaisuutta monipaikkaisen asumisen avulla sekä edistää kestävää mökkeilyä.

Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa monikanavaisen markkinointikampanjakokonaisuuden, jossa vahvistimme Etelä-Savon brändiä ja Laiturilla-brändiä sekä etätyön edellytysten edistämistä, kestävää mökkeilyä unohtamatta. Onnistuneet kampanjat sisälsivät mm. digimarkkinointia (natiivikampanja), ulkomainontaa, somekampanjointia, printtimainontaa sekä valtakunnallista radiomainontaa.

Tehokkaalla digimainonnalla etätyömahdollisuuksia tutuiksi

Kampanjakokonaisuudessa suunniteltiin ja toteutettiin natiivimainontaa, somekampanjoita, Googlen hakusanamainontaa sekä ohjelmallisen ostamisen kampanjoita. Kampanjoilla saavutettiin laajalti juuri oikeat kohderyhmät. Kampanjoiden teemoina oli mökkeily Etelä-Savossa, etätyö ja kestävä mökkeily. Esimerkiksi natiivimainoksien kiinnostava sisältö sai kohderyhmän viettämään aikaa natiiviartikkelien parissa ja näin myös ohjautumaan Laiturilla.fi-sivustolle.

Brändin vahvistamista monikanavaisella mainonnalla

Valtakunnallinen radiomainonta, ulkomainonta pääkaupunkiseudulla, Etelä-Savossa ja 5-tien varrella sekä perinteinen printtimainonta niin aikakaus- kuin paikallislehdissäkin täydensivät hyvin markkinointikampanjakokonaisuuden. Monikanavaisella mainonnalla saatiin mukavasti lisättyä brändintunnettuutta ja vahvistettua brändiviestiä. Toteutimme monikanavaisessa viestinnässä yhtenäistä kampanjailmettä kunkin kanavan erilainen kohderyhmä huomioiden. 

Lue lisää erilaisista digimarkkinoinnin ja viestinnän ratkaisuista