UN Global Compact

UN Global Compact Network Finland

Projektin tavoitteena ja toiveena oli helppokäyttöiset ja itsepäivitettävät sivut.

Verkkosivu-uudistuksessa UN Global Compactille tavoittelimme eritoten helppokäyttöisyyttä ja sitä, että asiakkaan on helppo päivittää sivuja itse. UN Global Compact on YK:n alainen maailman suurin yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on, että yritykset kehittäisivät liiketoimintaansa vastuullisemmaksi. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset noudattavat esimerkiksi työoloihin, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, joissa toimivat.

Teimme asiakkaalle räätälöidyt sivut ja esimerkiksi jäsenyrityksille erikseen tarkoitetut alasivut helpottamaan UN Global Compactin ja aloitteeseen sitoutuneiden yritysten välistä kanssakäymistä.

Tutustu sivuihin