Varkauden kaupunki

Uusi brändi-ilme Varkaudelle

Varkauden kaupungille hioimme uuden visuaalisen ilmeen, graafisen ohjeistuksen, brändielementit sekä ydinviestit. Nyt on valmiina kaikki, mistä upea kaupunki saa arvoistaan, freesiä sisältöä ja viestintää.

Suunnittelutyön taustalla työpajojen anti

Uuden brändi-ilmeen taustalla on neljän työpajan tuotokset, joiden pohjalta muovattiin käyttöön valittu graafinen ilme ja perusviestit. Työpajoihin osallistui tekijöitä Varkauden kaupungilta ja konserniyhtiöistä sekä useista erilaisista sidosryhmistä, kuten yrittäjiä, asukkaita, kulttuuritoimijoita ja kaupunkikeskustan kehittäjiä. Kixitin vetämät työpajat oli jaettu teemoittain siten, että jokainen tapaaminen oli osa suurempaa kokonaisuutta, jossa pyrittiin löytämään Varkauden sydän. Ja työpajojen tuloksena se löytyi.

Ihan omanlainen warkaus

Brändiuudistuksessa päätettiin eriyttää Varkauden kaupungin virallinen viestintä ja warkaus-brändimarkkinointi. Viralliset ja juridisesti sitovat päätöksentekoasiakirjat ja Varkauden kaupungin virallinen viestintä allekirjoitetaan jatkossa Varkaus-vaakunalla ja Varkauden kaupunki -tekstilogolla. Warkaus-brändimarkkinointiin hiottiin uusi bränditunnus, joka on kaikkien Varkaudesta viestivien käytössä. Näin tunnukselle on mahdollista saada laajaa näkyvyyttää ja warkaus maailmankartalle kaikkien toimijoiden avulla.

Warkaus-bränditunnuksen erottaa omanlaisesta tekstityylistä, jossa osasta kirjaimia puuttuu pieni kulma (olisiko käynyt pieni varkaus?). Warkaus-tekstilogon lisäksi on tuotettu silhuetti, joka osaltaan kunnioittaa Varkauden upeaa teollista kulttuuriperintöä sekä Saimaata, jonka rannalla Varkauden kaupunki sijaitsee.