Visit Saimaa

Video vastuullisesta matkailusta

Käsikirjoitimme ja kuvasimme Visit Saimaa -hankkeelle videon Saimaan alueen matkailuyritysten vastuullisuustoimista.

Visit Saimaa -hankkeessa on kehitetty seudun matkailuyritysten vastuullisuutta monin tavoin. Teimme matkailuyritysten vastuullisuustoimia näkyväksi kuvaamalla videon, jolla yrittäjät kertovat aiheesta omin sanoin. Käsikirjoitimme videon, haastattelimme ja kuvasimme yrittäjät, hoidimme spiikit ja editoimme videon lopulliseen muotoonsa.   

Video on samalla kertaa sekä informatiivinen että alueen ainutlaatuista luontoa ja vastuullisia matkailukohteita hienosti esiin tuova kokonaisuus. Hyvä tietopaketti myös vastuulliselle matkailijalle.