Palvelumuodot

Asiantuntijapalvelu

Kun oman talon osaamisen tueksi ja sparraajaksi kaivataan ulkopuolista asiantuntijaa.

Asiantuntijapalvelu voi olla kertaluontoinen kokonaisuus tai pitkäkestoisempi toimintaa tukeva ja kehittävä prosessi. Voit valjastaa Kixitin tiimin osaamisen käyttöösi esimerkiksi brändin rakentamisen, graafisen ilmeen suunnittelun, visualisoinnin, palvelumuotoilun, hakukoneoptimoinnin tai vaikkapa johdon sparrauksen tiimoilta.

Asiantuntijapalvelut sovitaan yleensä kiinteällä hinnalla tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi kuukausipalveluna tietyllä työtuntimäärällä.

Muut tarjolla olevat palvelumuodot

Jaa