Palvelumuodot

Kumppanipalvelu

Kun käytettävissä ei ole riittävästi omia resursseja tai oman osaamisen tueksi kaivataan lisäosaamista.

Kumppanipalvelu on kokonaisvaltaista markkinointiviestinnän suunnittelua, joka voi sisältää esimerkiksi markkinointiviestinnän vuosisuunnittelun. Kumppanipalvelu sisältää aina alkukartoituksen asiakkaan kanssa ja hyvin usein useampia tapaamisia sekä mahdollisesti myös muita vuorovaikutus- tai koulutustilanteita esimerkiksi yrityksen markkinointi- tai myyntiosastolle. Usein se sisältää myös käytännön kampanjatoteutuksia sekä luovaa suunnittelua.

Kumppanipalvelu hinnoitellaan esimerkiksi ennalta annetun tarjouksen mukaisesti ja/tai tuntiveloituksella.

Muut tarjolla olevat palvelumuodot

Jaa