Palvelumuodot

Päällikköpalvelu

Kun omassa talossa osaamisessa ja/tai resursseissa on puutteita eikä omaa osaajaa ole järkevää palkata.

Päällikköpalvelu sopii yrityksille ja toimijoille, jotka haluavat luotettavan kumppanin mainonnan ja viestinnän suunnitteluun, materiaalituotantoon sekä toimintojen jokapäiväiseen johtamiseen. Päällikköpalvelussa sovitaan käytettävissä oleva, yleensä vuosikohtainen budjetti sekä tavoitteet, joiden pohjalta tiimimme työstää markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat.

Päällikköpalvelussa myös sisäinen markkinointi suunnitellaan omana kokonaisuutenaan, jolloin oman henkilöstön sitouttaminen ja tietomäärän lisääminen yrityksen tulevista toimenpiteistä auttaa muun muassa myynnin lisäämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa. Päällikköpalvelu hinnoitellaan yleensä kiinteänä kk-maksuna, joka sisältää ennalta sovitut toimenpiteet ja sovitun kuukausittaisen tai vuosittaisen työtuntimäärän.

Muut tarjolla olevat palvelumuodot

Jaa