Suoraan sisältöön

Strateginen suunnittelu ja toteutus

Strateginen suunnittelu ja toteutus

Hyvä strateginen suunnittelu on kaiken toimintamme lähtökohta. Yhtäkään kampanjaa tai viestiä ei kannata toteuttaa, ellei viestille ole selkeää kokonaissuunnitelmaa, jonka tavoitteen saavuttamiseksi viesti tuotetaan.

Tiimillämme on vahva osaaminen ja vuosikymmenten tietotaito erilaisten markkinointisuunnitelmien sekä kampanjoiden ideoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Autamme kirkastamaan markkinointiviestinnän strategianne ja kiteyttämään brändinne ydinviestit ymmärrettävän muotoon. 

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty

Suunnitelmallisuus on kaiken tekemisen perusta, joka valitettavasti turhan monelta yritykseltä usein unohtuu. Mitä paremmin markkinointi ja viestintä etukäteen suunnitellaan, sitä tehokkaampia tuloksia saavutetaan. Ennakointi auttaa kaikkia synkronoimaan toimintoja yhteen. Se antaa myynnille tietoa siitä, milloin mitäkin tulee tapahtumaan. Se antaa koko henkilökunnalle tietoa tulevista toimenpiteistä, jolloin kaikki voivat hyödyntää tulevia kampanjoita omassa toiminnassaan.

Markkinointikello on kaiken a ja o

Hyväkään markkinointi- tai kampanjasuunnitelma ei yksinään toimi. Ne vaativat aina markkinointikellon, jossa jokainen toimenpide on merkitty kalenteriin eli markkinointikelloon. Hyvin tehty työ auttaa kaikkia suunnittelemaan ja toteuttamaan omat tehtävänsä siten, että kaikki kalenteriin merkityt toimenpiteet toteutuvat ajallaan. Näin yhdenkään toimenpiteen ei pitäisi jäädä toteuttamatta ajallaan. 

Vaikka suunnitelmallisuutta tehtäisiin kuinka hyvin, on oltava valmis myös nopeisiin muutoksiin tilanteen näin vaatiessa. Siksi hyvässä suunnitelmassa jätetään aina tilaa yllättäville toimenpiteille ja muutostarpeille. Hyvää suunnitelmaa parannetaan ajan kuluessa ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia, jotta pystytään vaikuttamaan kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Kiinnostuitko?