Suoraan sisältöön

Viestintä

Kixit osaa viestintäsuunnitelmat ja sisältötuotannon kaikkiin medioihin

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee myös viestinnässä.

Markkinointiviestinnän tehtävä on tuottaa haluttua kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä. Viestintä on myös johtamisen työkalu, jolla paitsi rakennetaan yhteistä näkemystä, myös vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä yrityksen sisällä. Oikein rakennetulla viestinnällä erotutaan kilpailijoista ja herätetään kiinnostus oikeassa kohderyhmässä. 

Viestintästrateginen suunnittelu antaa vastauksen kysymyksiin; mitä kerrotaan, milloin, millä välineellä ja kenelle. Autamme kirkastamaan viestinne, kiteyttämään tarinanne ja jalkauttamaan sen arjen työkaluiksi. Ota yhteyttä, niin laitetaan teidänkin viestintänne kuntoon. 

Viestinnän suunnittelu

Potentiaalisia asiakkaita pitää nykyään pystyä puhuttelemaan henkilökohtaisemmin kuin koskaan aiemmin. Hyvä suunnittelu ja ammattitaitoinen suunnitelmien toteuttaminen luovat perustan toimivalle viestinnälle. Strategisen osaamisen lisäksi hallitsemme monikanavaisen ja digitalisoituvan viestinnän, joten asiakkaillamme on aina parhaat ideat ja kanavat käytettävissään. 

Viestintäsuunnitelmat  • Monikanavainen ja kohderyhmäkohtainen sisältösuunnittelu  •  Mediaviestintä


Sisällöntuotanto

Autamme kertomaan tarinasi, kiteytämme kärkiviestisi ja kirkastamme sanomasi – kanavassa kuin kanavassa.

Monipuoliset sisältötuotantopalvelumme voivat olla erilaisten ja erilaisiin tuloksiin tähtäävien tekstisisältöjen kirjoittamista, tiedotteiden laadintaa, mainostekstituotantoa, eritasoista stilisointityötä tai vaikkapa myyntiargumentointia. 

Tekstisisällöt  • Valokuvaukset  • Videototeutukset


Kiinnostuitko?