Kampanjasuunnitelma

Suunnittelemme jokaisen kampanjan huolella etukäteen ja asetamme niille tavoitteet. Mitattavia tavoitteita seuraamalla selviää, minkälainen kampanja toimii missäkin kanavassa parhaiten. Kampanjasuunnitelma voi koskea digikampanjaa, printtikampanjaa tai TV-kampanjaa tai eri kanavien yhdistelmää. Kuhunkin luomme kohderyhmille sopivat yksilölliset kampanjaviestit.

Luovalla kampanjasuunnittelulla parhaat ideat ja viestit eri medioihin 

Suunnittelemme ja ideoimme jokaisen markkinointi- ja mainoskampanjan huolella etukäteen vuosisuunnitelmien mukaisesti.

  • Määrittelemme yhdessä kohderyhmät
  • Ideoimme kampanjateeman
  • Luomme viestit ja visuaalisuuden
  • Valitsemme toimivimmat kanavat
  • Seuraamme kampanjan toimivuutta sovittujen mittareiden mukaisesti.

Kampanjatoteutusten jälkeen saat vertailukelpoiset kampanjaraportit, joiden avulla toimenpiteiden tehokkuutta voidaan arvioida myös numeroiden valossa. 

Tarjouspyyntö

: 1000