Kuvitukset ja infograafit

Kuvituksella voidaan kertoa asioita, joihin esimerkiksi valokuva ei taivu.

Käsin tehdyillä piirroksilla, tietokonekuvituksilla ja erilaisilla visualisoinnin keinoilla kuvaamme asioita ja tilanteita tarkasti ja havainnollisesti. Juuri sinun yrityksellesi luotu yksilöllinen kuvitustyyli on myös keino erottua kilpailijoista ja luoda vahva muistijälki viesteihisi. 

Kuvittajan käsin tekemät persoonalliset piirroskuvitukset

Taitavien kuvittajien avulla voidaan luoda eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivia ainutlaatuisia piirroksia. Piirroskuvitus voi olla yksittäinen symboli tai se voi olla vaikka aukeaman kokoinen satumaalaus. Kuvitus piirretään tai vähintään viimeistellään digitaalisesti, jolloin piirroskuvituksen lopputuloksena on valmis digitaalinen originaali.

Selkeää visuaalisuutta tietokonekuvituksilla

Tietokoneella tehtyjä kuvituksia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, joissa halutaan selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa viestiä visuaalista sanomaa. Kuvituksissa voidaan hyödyntää valmiita kuvakirjastoja tai vaihtoehtoisesti graafikko voi työstää kuvitukset alusta loppuun.

3D-kuvituksissa ei edes taivas ole rajana

3D-kuvitukset mahdollistavat photorealististen kuvien toteuttamisen tuotteista, jotka ovat vielä suunnittelupöydällä. Visualisoinnit sopivat esimerkiksi tuotepakkausten ja etikettien suunnitteluun, talomallinnuksiin sekä erilaisten animaatioiden tekemiseen. Myös messuosastojen suunnittelussa 3D-mallinnukset auttavat hahmottamaan lopullisen osaston toimivuutta.

Tiivistettyä ja visuaalista tiedon esittämistä infograafeilla

Konkretisoimme suuret ja haastavatkin asiakokonaisuudet ymmärrettävään muotoon infograafeilla. Tekemämme erilaiset soteuudistuksen toimintamallit ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka asiantuntijoiden tuottamasta materiaalista voidaan muotoilla kansantajuisia infograafeja. Lue lisää Ikäohjelman visualisoinnista.

Tarjouspyyntö

: 1000